Porady

Wartości orientacyjne obróbki wstępnej glazur

 

 

 Proporcje upłynniania szkliw

Proszek glazurowy

NATURA

na 1 kg

Proszek glazurowy,

glazura olowiowa

na 1 kg

Dodatek wody nanoszenie pędzlem

550-650 ml

450-600 ml

Dodatek wody zanurzanie, przesypywanie

700-850 ml

600-750 ml

Materiał mocujący KUR1

10-20 gr/ml

10-20 gr/ml

Klej do glazury KUR 5 nanoszenie  pędzlem

50-80 gr/ml

50-70 gr/ml

Klej do glazury KUR 5 zanurzanie, przesypywanie

20-30 gr/ml

20-30 gr/ml

Produkt mieszany KUR8 nanoszenie  pędzlem

100-120 gr/ml

100-120 gr/ml

 

Wartości orientacyjne zmieniają się w zależności od glazury, chłonności skorupy, pożądanej grubości warstwy oraz indywidualnej techniki nanoszenia.***********************************************************************


Materiały pomocnicze
 

 

 

KUR 1 materiał mocujący

 

KUR 1 zwiększa lepkość glazur wiązanych przy jego zastosowaniu, przez co zapobiega rozpadowi związków i wytrącaniu się osadu. Ułatwia przebieg procesu, redukuje powstawanie smug i zgrubień w trakcie glazurowania. Oprócz tego poprawia przyleganie do podłoża i przyczepność. Dzięki temu, że występuje w formie pasty jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i może zostać dodany do masy ciekłej w kolejnych fazach. Tak powstała lepkość zostaje zachowana. Ilość dodawana kształtuje się ca 1-2% KUR 1. W celu łatwiejszego dozowania środek tek może zostać rozcieńczony wodą. KUR 1 ma neutralny zapach i zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych nie wymaga specjalnego oznakowania.

 

 

 

KUR 2 materiał pomocniczy oddzielający

 

Materiał oddzielający KUR 2 służy do ochrony płyt i pieców do wypalania przed spływającą glazurą. Proszek miesza się z wodą w celu uzyskania gotowej do rozprowadzenia mieszanki a następnie powleka się płyty do wypalania cienką, lecz całkowicie kryjąca warstwą.

 

 

 

KUR5 klej do glazury

 

KUR 5 jest stosowany jako niepieniący się środek wiążący do glazur. Dzięki zastosowaniu KUR 5 zwiększa się przyczepność pomiędzy glazurą a skorupą, co zapobiega zsuwaniu się i łamaniu brzegów. KUR ułatwia Państwa pracę przez poprawienie właściwości ścierania i przyczepności. Ma to dużo zalet przy nanoszeniu, dekorowaniu, transportowaniu i układaniu. Dzięki swojej płynnej formie dobrze się rozpuszcza i może być dodawany także w kolejnych fazach. Ilość dodawana kształtuje się ca 5-8%. KUR 5 nie wymaga specjalnego oznakowania

 

 

 

M10 środek do malowania

 

Środek do malowania M 10 służy do zapastowania farb naszkliwnych i dekoracyjnych nanoszonych na wypalaną glazurę. M10 gwarantuje dobrą obróbkę i przyleganie farb, wypala się nie pozostawiając resztek.

 

Ma formę rozpuszczalnego w wodzie płynu wolnego od środków niebezpiecznych. Do rozpuszczania i czyszczenia nie potrzeba ani alkoholu ani terpentyny.

 

 

 

KUR 4 klej ceramiczny

 

Za pomocą środka KUR 4 można zarówno reperować kształtki piecowe jak i łączyć ze sobą wypalone elementy kształtek. Klej ma formę pasty i dlatego natychmiast jest gotowy do zastosowania..

 

Przed naniesieniem kleju należy oczyścić rozbite części z kurzu lekko zmoczyć wodą. Klej należy nanosić grubą warstwą, przy czym nadmiar materiału należy w miarę możliwości usuwać jeszcze w momencie, gdy jest on wilgotny. Ewentualne nierówności powstałe na skutek zastosowania kleju można po wyschnięciu zeszlifować. Należy przy tym unikać nadmiernego obciążenia miejsc osłabionych, ponieważ całkowite ostateczne wyschnięcie kleju następuje dopiero podczas procesu wypalania.

 

 

 

KUR 8 produkt mieszany

 

KUR 8 jest stosowany specjalnie do nanoszenia szkliwa pędzlem. Optymalne glazurowanie zostało zrealizowane dzięki kombinacji działania mocującego i kleju ceramicznego w jednym produkcie. Poprzez właściwości mocujące unika się przyspieszonej sedymentacji proszku glazurowego, działanie kleju wydłuża czas schnięcia masy ciekłej glazury na wypalanym produkcie, co umożliwia równomierne naniesienie pędzlem. Oprócz tego środek ten przeciwdziała dokładnie tak jak klej do glazury KUR 5, w przypadku zsuwania się i łamania brzegów a odporność glazury na ścieranie zwiększa się, co ma szczególnie duże znaczenie przy dekorowaniu, transportowaniu i ustawianiu w piecu.


*********************************************************************** 

Plastyczne właściwości glazury

Oznacza to, czy glazura ma w ogniu większe lub mniejsze tendencje do tworzenia formy płynnej. Wywoływane lub zwiększane jest to przez podnoszenie się temperatury i grubość warstwy. Spływająca glazura może być powodem uszkodzeń.

 

Wpływ temperatury i grubości warstwy

Ogólnie przez podnoszenie temperatury osiąga się zwiększenie połysku, grubość warstwy wzmacnia kolor i efekt. Przy różnych glazurach zwraca się uwagę na specyficzne reakcje.

 

Zakres wypalania

Wiele glazur zachowuje się stabilnie w ramach całego zakresu wypalania. W przypadku niektórych należy jednak ograniczyć ten zakres, ponieważ wyniki mogą być bardzo różne. W celu kontroli zaleca się zastosowanie stożka Segera, w celu uzyskania informacji o wysokości temperatury i czynniku czasu.

Materiały pomocnicze

 

KUR 1 materiał mocujący

KUR 1 zwiększa lepkość glazur wiązanych przy jego zastosowaniu, przez co zapobiega rozpadowi związków i wytrącaniu się osadu. Ułatwia przebieg procesu, redukuje powstawanie smug i zgrubień w trakcie glazurowania. Oprócz tego poprawia przyleganie do podłoża i przyczepność. Dzięki temu, że występuje w formie pasty jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i może zostać dodany do masy ciekłej w kolejnych fazach. Tak powstała lepkość zostaje zachowana. Ilość dodawana kształtuje się ca 1-2% KUR 1. W celu łatwiejszego dozowania środek tek może zostać rozcieńczony wodą. KUR 1 ma neutralny zapach i zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych nie wymaga specjalnego oznakowania.

 

KUR 2 materiał pomocniczy oddzielający

Materiał oddzielający KUR 2 służy do ochrony płyt i pieców do wypalania przed spływającą glazurą. Proszek miesza się z wodą w celu uzyskania gotowej do rozprowadzenia mieszanki a następnie powleka się płyty do wypalania cienką, lecz całkowicie kryjąca warstwą.

 

KUR5 klej do glazury

KUR 5 jest stosowany jako niepieniący się środek wiążący do glazur. Dzięki zastosowaniu KUR 5 zwiększa się przyczepność pomiędzy glazurą a skorupą, co zapobiega zsuwaniu się i łamaniu brzegów. KUR ułatwia Państwa pracę przez poprawienie właściwości ścierania i przyczepności. Ma to dużo zalet przy nanoszeniu, dekorowaniu, transportowaniu i układaniu. Dzięki swojej płynnej formie dobrze się rozpuszcza i może być dodawany także w kolejnych fazach. Ilość dodawana kształtuje się ca 5-8%. KUR 5 nie wymaga specjalnego oznakowania

 

M10 środek do malowania

Środek do malowania M 10 służy do zapastowania farb naszkliwnych i dekoracyjnych nanoszonych na wypalaną glazurę. M10 gwarantuje dobrą obróbkę i przyleganie farb, wypala się nie pozostawiając resztek.

Ma formę rozpuszczalnego w wodzie płynu wolnego od środków niebezpiecznych. Do rozpuszczania i czyszczenia nie potrzeba ani alkoholu ani terpentyny.

 

KUR 4 klej ceramiczny

Za pomocą środka KUR 4 można zarówno reperować kształtki piecowe jak i łączyć ze sobą wypalone elementy kształtek. Klej ma formę pasty i dlatego natychmiast jest gotowy do zastosowania..

Przed naniesieniem kleju należy oczyścić rozbite części z kurzu lekko zmoczyć wodą. Klej należy nanosić grubą warstwą, przy czym nadmiar materiału należy w miarę możliwości usuwać jeszcze w momencie, gdy jest on wilgotny. Ewentualne nierówności powstałe na skutek zastosowania kleju można po wyschnięciu zeszlifować. Należy przy tym unikać nadmiernego obciążenia miejsc osłabionych, ponieważ całkowite ostateczne wyschnięcie kleju następuje dopiero podczas procesu wypalania.

 

KUR 8 produkt mieszany

KUR 8 jest stosowany specjalnie do nanoszenia szkliwa pędzlem. Optymalne glazurowanie zostało zrealizowane dzięki kombinacji działania mocującego i kleju ceramicznego w jednym produkcie. Poprzez właściwości mocujące unika się przyspieszonej sedymentacji proszku glazurowego, działanie kleju wydłuża czas schnięcia masy ciekłej glazury na wypalanym produkcie, co umożliwia równomierne naniesienie pędzlem. Oprócz tego środek ten przeciwdziała dokładnie tak jak klej do glazury KUR 5, w przypadku zsuwania się i łamania brzegów a odporność glazury na ścieranie zwiększa się, co ma szczególnie duże znaczenie przy dekorowaniu, transportowaniu i ustawianiu w piecu.