SZKLIWA PŁYNNE

SZKLIWA PŁYNNE
Szkliwa płynne dostępne: 

 w opakowaniach:
 200 ml oraz 500ml
  
rodzaje: 
FGE - efektownych
FGG - błyszczących 
FGM - matowych 
FGS - kamionkowe - wypał powyżej 1200 °C