URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE

URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE

wyposażenie pracowni ceramicznych,

 

W ofercie między innymi:

1. PIECE
      wraz ze strerowaniem, płytami, półkami,słupki dystansowe, podpórkami, sterownikami 

2. TOCZKI (różne modele)

3. KOŁA GARNCARSKIE

4. MIESZARKA DO GLIN

5. PRASY WAKUM

6. MŁYNKI KULOWE

7. WALCARKI

8. KABINY NATRYSKOWE DO GLAZUROWANIA